Kville Saluhall


1:a pris i allmän arkitekttävling, färdigställd 2014.

Hisingen, Göteborg

________________

Tilldelat YIMBYpriset 2014

Tilldelat Göteborgs bästa byggnadsverk 2014 av Per & Alma Olssons fond

Nominerat till Sveriges Arkitekters Kasper Salinpris 2013

Nominerat till Mies van der Rohe-priset 2015.

Nominerat till Västra Götalands Arkitekturpris 2015

Nominerat till Tidningen RUMs pris Årets rum 2013

Saluhallen ligger i  Göteborgs nya gröna stadsdel Kvillebäcken, norr om Göta Älv. Vårt vinnande tävlingsförslag tog sin utgångspunkt i idén om saluhallen som en superoffentlig byggnad. Det är en ovanlig byggnadstypologi i staden, närmaste släkting är kanske järnvägsstationen eller biblioteket. Här krävs ingen biljett för att komma in och det ställs inte heller något krav på att konsumera. När det stora stadsbyggnadsprojektet Kvillebäcken står helt färdigt kring 2017 kommer saluhallen ligga centralt i det stadsrum som kopplar ihop nya och befintliga stadsdelar kring Vågmästareplatsens spårvagnshållplats, 5 min från Göteborgs centrum.

Saluhallen vill vara en katalysator för stadsliv, ett interiört torg med tre huvudentréer och flera sekundära ingångar som knyter an till omgivningens rörelsestråk. Traditionellt är en saluhall en ganska sluten byggnad. Ambitionen att öppna upp byggnaden mot omgivningen och samtidigt ge bra butiksytor har varit en utmaning i den inre organisationen. Interiört har eftersträvats täthet och intimitet som spelar mot fasader med ljusinflöde, utsikt och insyn. Entréplanet är reserverat för butiker, på övre planet finns serveringar och en utvändig terrass.

Saluhallen flankeras av ett litet salutorg. Byggnadens placering på västra sidan av platsen var en given förutsättning redan i tävlingsskedet. Vi valde att göra en trappande volym som släpper ner eftermiddagssolen till torget. Den översta våningen är en lanternin som ger en högrest inre hall som kontrasterar mot exteriörens soliditet. Den repetetiva och lågmälda fasadgestaltningen bygger på idén om byggnaden som bakgrund för sitt innehåll. Det ger också flexibilitet eftersom nya entréer kan tas upp och glasningar läggas till eller tas bort, utan att den grundläggande arkitektoniska gestaltningen förvanskas.

Byggnadens materialpalett är vald för att vara robust vacker och tålig över tid; göteborgsgult tegel, stålglaspartier, rå betong och rostfritt stål. Hallens form gav möjlighet till en styrd självdragslösning som ger byggnaden dess huvudsakliga ventilation och kylning. I tegelfasaden har utvalda stenar fått koppytan glaserad med en klar glasyr som i vissa vinklar och ljusförhållanden ger fasaden ett blänkande mönster.

 

Fakta

Plats: Gustaf Dalénsgatan 2, Göteborg.

Byggherre: Älvstranden Utveckling

Byggnadsentreprenör: AF Bygg Göteborg

Bruttoarea: 1540 kvm

Byggnadsår: 2012-2014

kville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhallkville saluhall