Väsjöskolan
Förbindelsehallen
Norrviken Sjösportcenter
Canteen, Rudbeck Upper Secondary School
Kville Market Hall
Kattvikskajen Swimming Bath
Bro Park
Vårfru Church
Nya Kungsberget Upper Secondary School
Bike Pavilion
Sydhavn Church