Cykelpaviljong


Stockholm. Skiss 2015

En paviljongliknande temporär (eller permanent) byggnad för parkering av cyklar.

Gestaltningen vill kommunicera idén om ett nyskapande och miljövänligt förhållningssätt till transport och byggande. Något fantastiskt och inspirerande som drar blicken till sig. Det skall vara enkelt, säkert och häftigt att vara cyklist i Stockholm.

Ett modulsystem med stänger av trä och kopplingar i metall, en ”naturnära high‐tech”. Industriell exakthet, men ändå enkel och lättförståelig – som cykeln.
Utvändigt monteras en väderskyddande fasad/tak med överlappande transparenta skivor som fästs mot stommens kopplingspunkter med skruvar.
Återvinningsbar till 100%. Slagtålig och inte lämplig för klotter.

Systemet kan förtillverkas, transporteras i sina delar och monteras på plats, utan materialsvinn eller tidskrävande och störande arbeten. Och sedan även vid behov demonteras och flyttas, eller temporärt packas ihop och förvaras på liten yta. Den långsmala formen lämpar sig för gaturummet. Modulerna är upprepande i en längdmodul om 500mm. Det ger anpassningsbarhet för olika platser och situationer.

Fakta

Plats: Stockholms innerstad

BTA: 50 kvm

Beställare: Humlegården fastigheter

Skede: Pågående

cykelpaviljong