Villa H

Lidingö, 2010

Remodeling of a 60's private house.

 

60-talsvillans karaktäristiska tegelarkitektur har genom små tillägg och renodling av befintliga delar getts ett samtida uttryck. Tegel, betong, vit puts och glas bildar en ny helhet där materialitet och immaterialitet kontrasterar. Byggnadens entré är koncentrerad och successivt öppnar sig interiörens rum mer och mer, till total öppenhet i mötet med havet och himlen.

 

Photos by Åke E:son Lindman

/media/fipllsfs/02_villa_h_2000_2.jpg /media/jjpfp3qt/05_villa_h_2000_2.jpg /media/1nvfj0pq/01_villa_h_2000_2.jpg /media/nc1ntbj3/03_villa_h_2000_2.jpg