Rotfrukten

Sollentuna, 2017-

Rental apartment building for Sollentunahem.

The design of the building is characterized by the angles of the facades and the asymmetrical placement of the balconies, giving the high volume a slender and varied shape. All apartments have generous windows that provide the apartments with light and views and contribute to the lightness of the building.

 

Byggnadens gestaltning karaktäriseras av livförskjutningar i fasaderna. Det ger den högresta volymen en slank form som tillsammans med balkongernas vinklar, placeringar och utformning skapar variation. Alla lägenheter får generösa fönsterpartier som ger ljusa lägenheter med utsikt och förstärker byggnadens känsla av lätthet.

/media/nyvjjm2h/01_rotfrukten_2000_2.jpg /media/5crlutwk/03_rotfrukten_2000.jpg /media/sn0ja4qj/02_rotfrukten_2000.jpg