Hammarbyskogen

Stockholm, 2018-

Apartment buildings and kindergarten in massive wood construction.

The buildings create a continuation of Hammarbyhöjden's strong modernist qualities of a preserved natural landscape that meets residential buildings. The building volumes define the urban spaces towards the street but are more open and "in nature" towards the courtyard side.

 

Kvarteret skapar en fortsättning på Hammarbyhöjdens fina modernistiska kvaliteter av bevarad naturmark som möter bostadshus. Byggnadsvolymerna är tydligt kvartersbildande mot gatan, men likt den befintliga stadsbyggnadsstrukturen öppna och “i naturen” mot gårdssidan.

Byggnaderna byggs med stommar av massivträ och materialpaletten tar sin utgångspunkt i mötet mellan stad och natur. Sockelvåningens robusta tegel möter gata, trappor och nivåskillnader. Mot naturen blir sockeln lägre och knappt märkbar, men fortfarande funktionellt tålig i mötet med mark. Våningarna ovan sockeln har träfasader, med traditionellt målad lockpanel respektive storskalig fjällpanel av obehandlad kärnfura.

Hela kvarteret ligger i souterrain vilket innebär att bottenvåningen är enkelsidig. Här placeras bostadsentréer, lokaler och mindre enkelsidiga lägenheter.

Släpp mellan byggnadsvolymerna skapar variation i gaturummet och ger möjlighet till visuell kontakt med naturen och Hammarbybacken.

/media/lysbzqrn/04_hammarby_2000.jpg /media/hzshoalk/06_hammarby_2000.jpg /media/damefgyv/05_hammarby_2000.jpg /media/dwelcbxu/02_hammarby_2000.jpg /media/texpyl41/07_hammarby_2000.jpg /media/i0vlmc3g/08_hammarby_2000.png