Villa H


60-talsvillans kraftfulla tegelarkitektur har genom precisa tillägg och renodling av befintliga delar getts ett nytt och samtida uttryck. Tegel, betong, vit puts och glas bildar en ny helhet där materialitet och immaterialitet kontrasterar. Byggnadens entré är koncentrerad och successivt öppnar sig interiörens rum mer och mer, till total öppenhet i mötet med havet och himlen. Ytor i golv och väggar knyter insida till utsida och stora skjutglaspartier kan, när vädret tillåter, göra inne till ute.

Projektet tog sin utgångspunkt i skisser av arkitekt Anna Höglund.

Fakta

Plats: Lidingö

Beställare: Privat

Färdigställt: 2010

 

Villa HVilla HVilla HVilla HVilla HVilla HVilla HVilla HVilla H

Villa HVilla HVilla HVilla HVilla H