Nya Kungsberget, Linköping


Andra pris i allmän arkitekttävling

TABULA RASA

Det nya kvarteret Kungsberget blir ett stadsmässigt kvarter. Täthet och gaturum förstärks med en sekvens av byggnader som relaterar i skala till den omgivande befintliga bebyggelsen. Mot söder förlängs parkens gröna rum in i kvarterets hjärta.

Skolans huvudbyggnad är en högrest volym som tar plats i stadsbilden som fondmotiv vid Drottningtorget. Byggnaden är enkel och klar i sin grundläggande geometri, men relaterar samtidigt till sin omgivning med utkragningar och förskjutningar. Skolans inre rikedom av funktioner återspeglas i fasadens skiftande gestaltning från våning till våning. Från entréplanets totala öppenhet, till administrationsytornas rytmiska funktionella fönstersättning och ensemblesalarnas slutna fasader.

 

Tävlingsjuryns motivering:

“Ett förslag som med enkla medel svarar mot programmets önskemål och som visar på tävlingstomtens potential och möjligheter att skapa viktiga samband i staden. Huvudbyggnaden som med sin tydligt avgränsade volym och sin klassiska placering mitt i torgets centralaxel har givits en stilig och intresseväckande form med både tidlösa och samtida forminslag. Skalan är väl avvägd både i förhållande till befintlig bebyggelse och kommande, planerad bebyggelse.”

 

Fakta

Plats: kv. Nya Kungsberget, Linköping

 

nya kungsbergetnya kungsbergetnya kungsbergetnya kungsbergetnya kungsbergetnya kungsberget