Bro Park


Bro Park Galoppbana

 

Upplands Bro

Utvalt förslag i parallellt uppdrag, färdigställs våren 2016

 

Den nya galoppbanan i Bro skall ersätta Täby Galopp som huvudanläggning för galoppsport i Sverige. På gamla Bro Önsta gårds marker skapas en intimare anläggning där platsens befintliga byggnader och landskap tillvaratas och vävs samman med den nya banan och dess byggnader för publik och aktiva.

Målsättningen är att över tid utveckla en levande gårds- och parkmiljö med stallar och utrymme för träning som välkomnar till besök och aktiviteter även utanför tävlingsdagar.

 

Läktarbyggnaden och byggnaden för de aktiva blir luftiga volymer, med visuell och rumslig kontakt både mot banan och mot entrésidan. För att ge publiken en stark upplevelse av galopplöpens unika atmosfär ligger läktarbyggnaden tätt inpå banan.

På entrésidan gestaltas en parkmiljö som över tiden kommer att växa samman med den befintliga parken kring den gamla mangårdsbyggnaden.

 

Fakta

Plats: Upplands Bro, Stockholm

BTA: Ca 1800 kvm

Beställare: Svensk Galopp

Skede: Färdigställs våren 2016

 

Landskapsgestaltning utformas i samarbete med landskapsarkitekt Johan Paju.