Bro Park Galoppbana


Utvalt förslag i parallellt uppdrag, färdigställt 2016

Upplands Bro

Nominerat till Sveriges Arkitekters Kasper Salinpris 2016

Den nya galoppbanan i Bro ersätter Täby Galopp som huvudanläggning för galoppsport i Sverige. På gamla Bro Önsta gårds marker skapas en intimare anläggning där platsens befintliga byggnader och landskap tillvaratas och vävs samman med den nya banan och dess byggnader för publik och aktiva.
Målsättningen är att över tid utveckla en levande gårds- och parkmiljö med stallar och utrymme för träning som välkomnar till besök och aktiviteter även utanför tävlingsdagar.

Läktarbyggnaden och byggnaden för de aktiva är luftiga volymer, med visuell och rumslig kontakt både mot banan och mot entrésidan. För att ge publiken en stark upplevelse av galopplöpens unika atmosfär ligger läktarbyggnaden tätt inpå banan.
På entrésidan gestaltas en parkmiljö som över tiden kommer att växa samman med den befintliga parken kring den gamla mangårdsbyggnaden.

Fakta

Plats: Upplands Bro, Stockholm

BTA: Ca 1800 kvm

Beställare: Svensk Galopp

Skede: Färdigställt 2016

Landskapsgestaltning är utformad i samarbete med landskapsarkitekt Johan Paju.

Bro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park GaloppbanaBro Park Galoppbana