Badhus i Hudiksvall


1:a pris i allmän arkitekttävling 2008

Förnyelsen av gamla industritomter i stadens hamnområde skall inledas med byggandet av ett nytt publikt badhus. Byggnadens träfasader knyter an till Hudiksvalls träbyggnadshistoria och till det kallbadhus som en gång funnits på platsen. Takets kraftigt utskjutande skiva speglar vattnet och havsvikens horisontalitet. Genom en planlösning med den stora bassängen i byggnadens mitt och öppningar över hörnen skapas rum som både svarar till badandets krav på intimitet och det spektakulära läget med utsikt mot hav och stad.

Utdrag ur tävlingsjuryns motivering:

”Förslaget utgör en både exteriört och interiört vackert gestaltad byggnad med en samlande karaktärsfull takskiva. Byggnaden kommer att utgöra en väsentlig del av Hudiksvalls nya siluett mot havet. Med viss internationell inspiration präglas förslaget ändå av tydlig nordisk stämning och lokal förankring. Lokalprogrammets olika funktioner lokaliseras med stor tydlighet kring den centralt belägna simhallen. Allmänljus till simhallen ges genom en elegant, central taklanternin samt via öppningar över hörn mellan de omkringliggande volymerna. Lösningen inramar havsutsikten på ett intressantare sätt än en totalt uppglasad fasad skulle göra. Planorganisationen medger   bearbetning   av vidare programfrågor utan att för den skull förlora i karaktär.”

 

Fakta

Plats: Kattvikskajen, Hudiksvalls centrum.

BTA: 5000 kvm

Projekterat till programhandling. Ej genomfört.

 

Tävlingsförslaget gjordes i samarbete med arkitekt August Wiklund.

badhus i hudiksvallbadhus i hudiksvallbadhus i hudiksvallbadhus i hudiksvall