Väsjöhallen


Idrottshallen byggs tillsammans med en ny skola som en del av det nya området Väsjön i Sollentuna kommun.

Hallen är utformad med en tyngre sockel av betong och en övre lätt volym av trä. I mellanrummet öppnar hallen upp sig mot de omgivande stadsrummen och skolgården. 

 

Fakta

Plats: Väsjön, Sollentuna
Beställare: Sollentuna Kommun
Skede: Färdigställs hösten 2020