Kontorsinredning MVB


Färdigställt 2015

Slakthusområdet, Stockholm

Ombyggnation av befintligt kontorshus och ny kontorsinredning åt MVB Öst.

FAKTA 

Beställare: MVB Öst 

Byggnadsår: 2015